Milleks liituda

MILLEKS LIITUDA?

11 põhjust, miks fitnessklubil on kasulik liituda EKFL-ga

 1. EKFL liikmelisus annab õiguse taotlelda kohalikelt omavalitsustelt noortespordi aredamiseks mõeldud pearaha.
 2. Liikmesklubidel õigus saada Treener (EKR 5) tasemega treeneritele riiklikku palgatoetust.
 3. Liikmesklubi treeneritele on EKFL-i poolt korraldatud koolitused soodushinnaga, -10%.
 4. Liikmesklubi võislejad ei pea maksma osavõtumaksu Eesti meistri- ja karikavõistlustel.
 5. Õigus tulla enda klubi esitlusega Eesti karika- ja meistrivõistlustele klubi promoma ja välja panna sportlastele auhindu.
 6. Liikemsklubil on õigus eksponeerida oma logo Eesti sisestel võistlustel (laval), EKFL-i kodulehel ja EKFL-i ja võistluste reklaamtrükistel. Eesti sisestel võistlustel on igale liikmesklubile garanteeritud 2 vabapääset VIP kohtadele.
 7. Liikmesklubi omab juurepääsu EKFL-i jooksvale informatsoonile ja saab jagada oma informatsooni teistle liikmesklubidele.
 8. Liikmesklubil on õigus osaleda EKFL i juhatuse valmisetel ja samuti juhatuse koosolekutel.
 9. Liikmesklubil on õigus saada kajastust Fitness.ee veebilehel klubis toimuvate kampaaniatele.
 10. Igaastane noorte spordi toetus.
 11. Treenerite palgatoetus.